SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của việc bổ sung axit hữu cơ trong thức ăn đến tăng trưởng lợn thịt

Đề tài do các tác giả Phạm Tất Thắng, Lã Văn Kính (Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam) thực hiện nghiên cứu sử dụng axit fomic (dưới dạng difomat kali) thay thế kháng sinh bổ sung vào thức ăn cho lợn thịt.
Thí nghiệm gồm 400 lợn giống Duroc x (Yorshire x Landrace) 60 ngày tuổi được bố trí gồm 5 lô với 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 20 con. Lô 1 đối chứng; lô 2 bổ sung 180 ppm clotetracyclin; lô 3 bổ sung 0,14% axit fomic; lô 4 bổ sung 0,21% axit fomic; lô 5 bổ sung 0,28% axit fomic. Kết quả cho thấy, việc bổ sung axit fomic dưới dạng difomat kali vào thức ăn cho lợn thịt đã có tác dụng tốt trong việc kìm hãm sự phát triển của các vi khuẩn có hại trong thức ăn và trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật trong đường tiêu hóa của lợn. Bổ sung axit fomic cũng như bổ sung kháng sinh clotetracyclin có tác dụng tốt đối với lợn ở giai đoạn sinh trưởng. Bổ sung 0,21% axit fomic vào thức ăn đã có tác dụng cải thiện 2,3% tăng trọng, giảm 1,695 hệ số chuyển hóa thức ăn, giảm 0,65% chi phí thức ăn cho mỗi kg tăng trọng và giảm 25,4% số ngày con tiêu chảy so với đối chứng. Không có sự khác biệt thống kê giữa lô bổ sung 180 ppm clotetracyclin với lô bổ sung 0,21% axit fomic. Như vậy có thể sử dụng axit fomic thay thế cho kháng sinh trong việc bổ sung vào thức ăn nhằm phòng bệnh tiêu chảy và kích thích tăng trưởng cho lợn thịt.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 3/2010)

Các tin khác: