SpStinet - vwpChiTiet

 

Não người nhân tạo sẽ ra đời trong 10 năm tới

Nhóm các nhà khoa học Đức và Thụy Sĩ vừa xây dựng "Dự án mô hình não người," dự kiến trong 10 năm tới sẽ tạo ra được mô hình máy tính não người.
Theo nhà khoa học Henry Markram, thuộc Học viện công nghiệp Thụy Sĩ, thành viên nhóm nghiên cứu, "mô hình máy tính não người là một trong ba thách thức lớn mà con người phải đối mặt. Chúng ta cần tìm hiểu nhân tố nào khiến chúng ta trở thành con người."
Hiện tại, các nhà khoa học đã xây dựng được một đơn vị vỏ não nhân tạo trên cơ sở xử lý kỹ thuật số bằng phần mềm máy tính hàng vạn mô hình tế bào thần kinh.
Vỏ não là kết cấu độc đáo của động vật có vú. Con người có rất nhiều đơn vị vỏ não. Các đơn vị vỏ não có mối quan hệ tới nhiều chức năng nhận biết phức tạp như quan hệ cha con, sự tác động lẫn nhau giữa các mối quan hệ xã giao.
Việc xây dựng thành công mô hình máy tính não người có ý nghĩa quan trọng giúp điều trị nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh Parkinson, đồng thời giúp giới khoa học nghiên cứu chế tạo người máy thông minh và máy tính siêu cấp.
Nguồn:  Vietnam+

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả