SpStinet - vwpChiTiet

 

Năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế ở các thời điểm giết mổ của gà Ta vàng nuôi thả vườn

Gà Ta vàng (gà Ri) được nuôi phổ biến ở Đăk Lăk theo hình thức bán chăn thả, song phương thức nuôi dưỡng và thời điểm xuất chuồng của giống gà này chưa được nghiên cứu một cách cụ thể nhằm mang lại năng suất cao hơn, chất lượng thịt tốt hơn và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người chăn nuôi.


 
Xuất phát từ vấn đề trên, các tác giả Mai Thị Xoan, Trần Quang Hạnh (khoa Chăn nuôi thú y, Đại học Tây Nguyên) và Trần Văn Chính (khoa Chăn nuôi thú y, Đại học Nông Lâm TP.HCM) đã tiến hành nghiên cứu “Năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế ở các thời điểm giết mổ của gà Ta vàng nuôi thả vườn”.

Nghiên cứu được thực hiện trên giống gà Ta vàng (xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk) thông qua phương thức nuôi dưỡng bán chăn thả, sử dụng 100% thức ăn hỗn hợp Proconco. Kết quả cho thấy, ở thời điểm xuất chuồng lúc 18 tuần tuổi gà có ưu thế về chỉ tiêu năng suất thịt so với thời điểm xuất chuồng 14 và 16 tuần tuổi. Về chỉ  tiêu phẩm chất thịt và hiệu quả kinh tế, gà 16 tuần tuổi cao hơn so với gà 14 và 18 tuần tuổi. 

Kết quả nghiên cứu khẳng định, đối với gà Ta vàng nuôi bán chăn thả, nên xuất chuồng tại thời điểm 16 tuần tuổi là tốt nhất, xét trên các phương diện hiệu quả kinh tế cùng một số chỉ tiêu hóa học và lý tính của thịt.
Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, tháng 1/2016

Các tin khác: