SpStinet - vwpChiTiet

 

Năng suất chất lượng- Nền tảng để phát triển bền vững

Trong hai ngày 4-5/12, tại Hà Nội, được sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) phối hợp cùng Trung tâm Năng suất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ 7 và Diễn đàn Năng suất Chất lượng lần thứ 14 với chủ đề “Năng suất chất lượng - Nền tảng để phát triển bền vững”. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hoàng Văn Phong đã tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong cho biết, về chức năng quản lý nhà nước về KH&CN, trong nhiều năm vừa qua Bộ KH&CN đã tham mưu cho Chính phủ đề ra những chính sách, chương trình đổi mới KH&CN nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Gần đây chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng chính  phủ xem xét và ban hành. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Để cùng nhau thực hiện tốt các chương trình đổi mới này, các doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa trong việc tiếp cận tri thức về KH&CN, phương pháp quản lý tiên tiến để áp dụng vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá Việt Nam”.

Nội dung hội nghị và diễn đàn lần này phản ánh hoạt động kinh tế xã hội của đất nước và doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời giới thiệu các kỹ thuật, giải pháp hữu hiệu cũng như những phương pháp thực hành tốt nhất về quản lý và cải tiến năng suất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cho biết, giai đoạn 2006-2009, chúng ta đã xây dựng, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về TCĐLCL phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế xã hội; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), hình thành hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, xây dựng duy trì hệ thống đo lường… Hơn 1000 TCVN được xây dựng và trình công bố, đưa tổng số TCVN hiện hành còn hiệu lực lên hơn 6000 TCVN. Thực hiện Đề án triển khai Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) theo Quyết định 444/QĐ-TTg và Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật,  chúng ta đã rà soát lại nội dung hơn 5000 tiêu chuẩn Việt Nam, 3000 tiêu chuẩn ngành đã ban hành theo pháp lệnh chất lượng hàng hoá trước đây để chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật. Hiện có khoảng 2100 TCVN tương đương với tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, triển khai xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật theo cách tiếp cận mới phù hợp với Hiệp định TBT và xu hướng hội nhập quốc tế… Từ năm 2005 đến 2008 đã có gần 500 doanh nghiệp được tôn vinh, trao Giải thưởng Chất lượng Việt Nam và 17 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (IAPQA).

Kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 1995, đến nay, Hội nghị Chất lượng Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tổng kết, đánh giá và định hướng phát triển phong trào năng suất chất lượng quốc gia phù hợp với tình tình kinh tế xã hội. Trải qua 13 kỳ tổ chức, diễn đàn Năng suất Chất lượng cũng là một trong những hoạt động có đóng góp tích cực cho phong trào năng suất chất lượng quốc gia.
QT (theo Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả