SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của tỷ lệ nước/xi măng đến các tính chất của bê tông tự lèn

Đề tài do TS. Nguyễn Quang Phú (Trường ĐH Thủy lợi), GS. Jiang Linhua (Trường ĐH Hồ Hải, Nam Kinh, Trung Quốc), GS. Liu Jiaphing (Viện Nghiên cứu vật liệu mới, Trung Quốc) thực hiện nghiên cứu các hỗn hợp bê tông với các tỷ lệ nước/xi măng và lượng dùng phụ gia giảm nước bậc cao khác nhau; xác định thông số tối ưu cho khả năng tự lèn chặt của các hỗn hợp bê tông qua một số thí nghiệm như độ chảy, phễu chữ V, hộp chữ L...
Bê tông tự lèn (SCC) có những tính năng vượt trội trong tiến độ thi công so với bê tông thường cho các công trình bê tông cốt thép, đặc biệt là các công trình có hàm lượng cốt thép nhiều. Các hỗn hợp SCC luôn được sản xuất với các tỷ lệ nước/xi măng trong phạm vi khác nhau, tùy thuộc vào khả năng tự lèn chặt. Việc điều chỉnh tỷ lệ nước/xi măng và lượng dùng phụ gia giảm nước bậc cao là một trong những tính chất then chốt trong tỷ lệ của các hỗn hợp SCC.
Theo đó, để đạt được độ tự lèn và tính công tác cao, có thể chế tạo SCC dựa theo các chỉ tiêu sau: các hỗn hợp bê tông được lựa chọn có độ chảy yêu cầu nằm trong khoảng 65-80 cm; các hỗn hợp bê tông có thời gian chảy trong phễu chữ V dưới 20 giây và thời gian T50 trong khoảng 0-1 giây; các hỗn hợp bê tông có hệ số chảy trong hộp chữ L lớn hơn 0,60; tỷ lệ nước/xi măng (theo thể tích) tối ưu cho chế tạo SCC nằm trong khoảng từ 0,84 đến 1,07. Với các tỷ lệ nằm ngoài phạm vi trên có thể gây nên sự đóng tảng hoặc tách lớp cho các hỗn hợp SCC. Các quy định của phương pháp thí nghiệm độ lèn chặt không được chấp nhận như là các nguyên tắc phổ biến, mức độ chấp nhận phụ thuộc vào sự điều chỉnh kỹ thuật, loại và các trạng thái khác nhau của vật liệu dùng trong thí nghiệm. Hỗn hợp bê tông thích hợp có thể được sản xuất bằng các mẫu thử nghiệm và điều chỉnh các thiếu sót của phương pháp. Kết quả cho thấy các mẫu SCC có cường độ kháng nứt tăng và mô đun đàn hồi giảm so với các mẫu bê tông được đầm chặt theo phương pháp thông thường. Khi sử dụng SCC trong xây dựng, cần nghiên cứu thiết lập các quan hệ giữa các tính chất cơ học của các hỗn hợp SCC (cường độ nén với cường độ kháng nứt và mô đun đàn hồi) một cách đầy đủ và áp dụng tính toán cho nhiều mức cường độ khác nhau với các loại vật liệu khác nhau.
LV (nguồn: TC KHCN Xây dựng, 1/2010)

Các tin khác: