SpStinet - vwpChiTiet

 

Nâng cao vai trò hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT VN

(LĐ) - Ngày 21.4, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật VN (VUSTA) đã tổ chức giới thiệu chương trình đại hội lần thứ VI (từ ngày 27 - 28.4 tại Hà Nội) và Chiến lược phát triển của VUSTA giai đoạn 2010 - 2020.

Theo chiến lược này, trong giai đoạn 2010 - 2020 sẽ xây dựng VUSTA thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của trí thức KH-CN, VUSTA sẽ đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH-CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức; chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách; các chương trình, dự án, đề án lớn và phát triển KH-CN, giáo dục và đào tạo, kinh tế và xã hội trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt...

ĐT (Theo LAODONG.COM.VN)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả