SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của tốc độ và khối lượng xe di động đến dao động của cầu dầm liên tục nhiều nhịp

Đề tài do TS. Nguyễn Xuân Toản (ĐH Bách Khoa, Đà Nẵng), ThS. Trần Đức Long (Trường CĐ Công nghệ, ĐH Đà Nẵng), ThS. Trần Văn Đức (Trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng) thực hiện nghiên cứu về dao động của cầu dầm liên tục nhiều nhịp dưới tác dụng của tải trọng xe di động mô hình 2 khối lượng.
Phân tích trực tiếp trên cầu Hòa Xuân (TP. Đà Nẵng) có 7 nhịp 42m được liên tục hóa ở giai đoạn 2. Kết quả cho thấy, tốc độ và khối lượng xe có ảnh hưởng rất lớn đến dao động của cầu. Đặc biệt khi khối lượng và tốc độ gần vùng cộng hưởng. Với cầu nói chung và cầu dầm liên tục trên các tuyến đường cao tốc nói riêng, nhóm tác giả kiến nghị xem xét ảnh hưởng của tốc độ và khối lượng xe đến dao động của cầu ngay từ khi thiết kế. Với khả năng phát triển về công nghệ thông tin như hiện nay, các kỹ sư Việt Nam có thể tự xây dựng mô hình phân tích ảnh hưởng của các tham số trên và nhiều tham số quan trọng khác bằng các phần mềm máy tính.
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 8/2011) 

Các tin khác: