SpStinet - vwpChiTiet

 

Nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Sở KH&CN Nam Định đã tổ chức hội đồng đánh giá nghiệm thu Dự án: “Nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Nam Định”. Dự án do Sở Công thương tỉnh Nam Định chủ trì thực hiện.
Tại hội nghị, Hội đồng khoa học đã nghe báo cáo kết quả thực hiện dự án của đơn vị. Theo đó dự án thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực: Tập huấn, đào tạo về chuyên môn tiết kiệm năng lượng cho một số nhân viên kỹ thuật tại các doanh nghiệp, xây dựng các mô hình kiểm toán năng lượng tiết kiệm, xây dựng được các giải pháp về tiết kiệm năng lượng tại các mô hình điểm.
Với các kết quả đạt được dự án đã mạng lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao: làm tối ưu hóa quá trình sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng độ bền và giảm chi phí tiêu hao năng lượng cho các thiết bị máy móc tại các doanh nghiệp góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên quốc gia, hạn chế phát thải khí nhà kính nhằm duy trì và ổn định môi trường bền vững...
Từ lợi ích thiết thực mà dự án đem lại, hội đồng khoa học đã ghi nhận và đánh giá cao. Đồng thời hội đồng khoa học cũng đề nghị phía đơn vị thực hiện cần tuyên truyền và nhân rộng hơn nữa hiệu quả của dựn án tới tất cả các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh, sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh.
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 3/2012)

Các tin khác: