SpStinet - vwpChiTiet

 

Nâng cao nguồn lực về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường

Ủy ban châu Âu (EU) đã hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) thực hiện thành công Dự án "Tiêu chuẩn và bảo đảm chất lượng" (ETV2). Tổng cục Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng (TCÐLCL) là đơn vị trực tiếp thực hiện dự án này.

Sau ba năm triển khai, các chuyên gia EU đã đóng góp các ý kiến cho Dự thảo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Ðo lường và các dự thảo văn bản dưới luật hài hòa với các bộ luật liên quan của EU và quốc tế; xây dựng cơ sở dữ liệu hàng rào kỹ thuật trong thương mại đáp ứng yêu cầu hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam. Dự án đã tổ chức cho tám đoàn cán bộ đi khảo sát tại EU về TCÐLCL; tổ chức 72 khóa đào tạo, chuyên đề, hội thảo, hội nghị trong nước cho 3.400 lượt cán bộ nhằm mục đích cập nhật và nâng cao kiến thức về quản lý chất lượng, tiêu chuẩn hóa, đo lường, thử nghiệm, công nhận, chứng nhận, giám sát thị trường và Hiệp định WTO/TBT.
Dự án đã cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Ðo lường Việt Nam, các phòng thử nghiệm thực phẩm của các trung tâm Kỹ thuật TCÐLCL 1, 2, 3; thực hiện thử nghiệm liên phòng nhằm đánh giá và nâng cao trình độ của các phòng thí nghiệm thực phẩm.

BH (Theo Nhân dân)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả