SpStinet - vwpChiTiet

 

Nâng cao năng suất và chất lượng chè Shan thiên nhiên Hoàng Su Phì

Hoàng Su Phì là huyện vùng núi cao của tỉnh Hà Giang có giống chè Shan bản địa được trồng từ rất lâu đời. Do tập quán kỹ thuật canh tác chè đơn giản, thường không bón phân, chỉ khai thác tự nhiên và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên có lợi thế tạo ra sản phẩm búp chè tươi an toàn. Tuy nhiên, năng suất chè còn rất thấp so với bình quân cả nước, chất lượng chè chưa cao.

Nhóm nghiên cứu ở Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm miền núi phía Bắc đã tiến hành nghiên cứu một số kỹ thuật trồng trọt và công nghệ chế biến chè Shan thiên nhiên Hoàng Su Phì nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cây chè Shan.
 

Cây chè Shan tuyết ở Hà Giang. Ảnh minh họa.
Theo đó, kỹ thuật canh tác chè cần trồng dặm bầu giống có kích thước lớn (tốt nhất là 18 x 25 cm) có bổ sung lượng rác tủ tối thiếu 20 tấn/ha làm cho mương chè sinh trưởng tốt, năng suất tăng > 17,82%, đồng thời cải tạo được tính chất lý, hóa học của đất. Trong chế biến chè xanh bổ sung biện pháp làm héo sơ bộ với thời gian 4 giờ, sau đó diệt men bằng phương pháp chần hoặc hấp; làm khô chè xanh bằng sấy sao kết hợp cho chất lượng chè tốt.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 1/2013)

Các tin khác: