SpStinet - vwpChiTiet

 

Nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng Khối các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội

Ngày 20/3/2012, tại Hà Nội, Khối Thi đua các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội (gọi tắt là Khối) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2011 và triển khai nhiệm vụ phương hướng năm 2012.
  

Năm qua, các đơn vị trong Khối đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Bộ, ngành và tổ chức triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.
Với tư cách là đơn vị Khối trưởng trong năm 2011, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân đã báo cáo sơ bộ 5 nhiệm vụ quan trọng mà Bộ sẽ triển khai trong năm 2012. Theo đó, Bộ KH&CN sẽ hoàn thành và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN của Việt Nam giai đoạn đến năm 2020; trình phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN; xây dựng trình Chính phủ, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật KH&CN; tham gia xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về phát triển KH&CN; Chính phủ đã phê duyệt 9 Chương trình quốc gia về KH&CN và chuẩn bị phê duyệt 2 Chương trình quốc gia về KH&CN. Đồng thời Bộ trưởng cũng đưa ra một số kiến nghị với Khối như: Ban thi đua khen thưởng Trung ương chỉ đạo, hỗ trợ cho Khối, đặc biệt là tập huấn về công tác thi đua khen thưởng; Đại học quốc gia là đầu mối làm việc với ban Thi đua khen thưởng Trung ương; duy trì hình thức Khối; tăng cường giao lưu giữa các Bộ, ngành; tăng cường công tác tuyên truyền;…
Bà Trần Thị Hà- Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: trong năm qua, Khối đã duy trì nề nếp hoạt động; các Bộ, ngành ngay từ những ngày đầu năm tiến hành tổng kết các nhiệm vụ chính trị và phát động phong trào thi đua; nhiều phong trào thi đua của Khối có tầm ảnh hưởng của cả nước, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Hội nghị cũng đã nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua hạng nhất cho Bộ KH&CN; hạng nhì cho Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; hạng ba cho Bộ Lao động, Thương binh và xã hội; Bộ Ngoại giao.
Tại Hội nghị, các đơn vị đã cùng ký kết Giao ước thi đua năm 2012. Hội nghị đã bầu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm Khối trưởng, Đại học Quốc gia TP.HCM làm khối phó nhiệm kỳ năm 2012.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả