SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của thụ phấn bổ sung đến năng suất phẩm chất của bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh

Đề tài do các tác giả Vũ Việt Hưng, Đỗ Đình Ca (Viện Nghiên cứu rau quả), TS. Đoàn Văn Lư (Bộ môn Rau hoa quả - Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội), PGS.TS. Vũ Mạnh Hải (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của việc thụ phấn bổ sung bằng phấn hoa bưởi Phúc Trạch, phấn hoa bưởi chua đến tỷ lệ đậu quả, các yếu tố cấu thành năng suất và một số chỉ tiêu chất lượng quả bưởi Phúc Trạch.
Sau 24 tháng nghiên cứu, kết quả thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ đậu quả của công thức thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch bằng phấn hoa được lấy của cùng giống bưởi Phúc Trạch không có sự sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê so với đối chứng không thụ phấn bổ sung. Thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch bằng phấn hoa của cây bưởi trồng bằng phương thức gieo hạt (bưởi chua) có tác dụng rõ rệt trong việc nâng cao tỷ lệ đậu quả qua đó nâng cao năng suất, đặc biệt trong những năm điều kiện thời tiết bất thuận. Thụ phấn bổ sung bằng phấn bưởi chua không có ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu chất lượng quả bưởi Phúc Trạch.
 
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 1/2009)

Các tin khác: