SpStinet - vwpChiTiet

 

Nâng cao chất lượng điện năng của lưới điện phân phối theo phương pháp tái cấu trúc lưới

Tái cấu trúc lưới điện là một trong những biện pháp giúp giảm tổn thất trên đường dây tải điện. Tác giả Phạm Thị Hồng Anh (ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên) giới thiệu và đánh giá hiệu quả của phương pháp giảm tổn thất trong lưới điện phân phối (LĐPP) bằng cách thay đổi cấu trúc lưới điện.

Dựa trên cấu trúc lưới điện có sẵn, tác giả đã đưa ra giải thuật tính toán bài toán mẫu Civanlar 3 nguồn và phân tích lưới để đưa ra các cấu trúc lưới vận hành tốt nhất, làm giảm tổn thất điện năng trên đường dây. 

Kết quả tính toán bằng phần mềm PSS/ADEAPT cho thấy, việc thay đổi cấu trúc LĐPP mẫu  mang lại hiệu quả cao và có thể ứng dụng vào thực tế để vận hành lưới điện. Việc giảm tổn thất điện năng trong LĐPP không chỉ góp phần đáng kể vào việc giảm giá thành điện năng, mà còn đảm bảo khả năng cung cấp điện ổn định cho các phụ tải điện.
 
TN (nguồn: TC KH&CN ĐH Thái Nguyên - Chuyên san KHTN&KT - số 14/2014)

 

Các tin khác: