SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của thay đổi áp lực nước ngầm đến tải trọng tác dụng lên vỏ hầm sinh ra do quá trình đào

Sự biến đổi dài hạn nội lực trong vỏ hầm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: vật liệu cấu thành vỏ hầm, biến dạng chảy đất nền, hiện tượng nở (trong một số loại đá), sự biến đổi của chế độ nước ngầm. Tác giả Nguyễn Phương Duy (bộ môn Cầu-Hầm, đại học GTVT Hà Nội) đã nghiên cứu thành phần áp lực tác động lên vỏ hầm sinh ra bởi sự thay đổi của áp lực nước trong đất nền bằng hệ phương trình của bài toán cố kết thấm.

Các phương trình cơ học của bài toán cố kết thấm bao gồm phương trình cân bằng cơ học, đặc tính làm việc và các   phương trình đặc tính làm việc của chất lỏng trong các lỗ rỗng đất nền như: phương trình bảo toàn khối lượng nước trong các lỗ hổng, định luật thấm Darcy. Ngoài ra, tác giả cũng xét đến hiện tượng này trong các tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng hệ phương trình cơ học đơn giản.
Các kết quả tính toán sau đó được so sánh với các phương pháp được sử dụng phổ biến trong thực tế để xét đến ảnh hưởng áp lực nước trong tính toán tác dụng lên vỏ hầm.

BH (Theo Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 12/07)