SpStinet - vwpChiTiet

 

Mỹ nghiên cứu thiết bị kết nối não với máy móc

Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm đối với 12 đối tượng mắc bệnh động kinh. Các đối tượng thí nghiệm đều được cấy ghép thiết bị cảm biến trong đại não để kiểm soát hoạt động thần kinh.

Thông qua huấn luyện, các đối tượng được yêu cầu tiến hành kiểm soát có ý thức đối với mút thần kinh và tế bào thần kinh trong não bằng cách chỉ sử dụng tư duy để mở hoặc đóng một số mút thần kinh hoặc tế bào thần kinh nào đó. Sau khi bắt được tín hiệu của những tư duy trên, thiết bị cảm biến sẽ thực hiện chuyển hóa thành mệnh lệnh trong máy vi tính.
Theo các nhà khoa học, nghiên cứu trên cho thấy con người có thể thực hiện kiểm soát nhanh, chủ động và có ý thức đối với tế bào thần kinh ở khu vực sâu trong đại não.
Sự ra đời của thiết bị kết nối não người với máy móc sẽ mang lại hy vọng lớn cho những bệnh nhân mắc hội chứng khóa trong, đồng thời giúp những người bị tổn thương đại não có thể liên hệ với thế giới xung quanh./.

 QN (Vietnam+)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả