SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của than hoạt tính và nuôi cấy thoáng khí lên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây hoa đồng tiền (Gerbera Jamesonii) in vitro và ex vitro.

Hoa đồng tiền (Gerbera Jamesonii) có giá trị kinh tế cao, nhiều màu sắc, hình dạng thanh mảnh, nằm trong nhóm 10 loài hoa được tiêu thụ mạnh nhất trên thế giới. Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả đến từ Viện Sinh học Tây Nguyên có thể áp dụng để vi nhân giống thương mại cây hoa đồng tiền trên quy mô lớn.

Thông thường, cây hoa đồng tiền được nhân giống bằng cách gieo hạt hoặc tách cây con. Tuy nhiên các phương pháp này không đáp ứng được cả chất lượng lẫn số lượng cây con trên quy mô lớn.

Để giải quyết vấn đề, người ta dùng kỹ thuật nuôi cấy mô để nhân giống cây, nhưng nhược điểm của kỹ thuật này là tỉ lệ sống sót thấp khi chuyển ra vườn ươm. Nhu cầu đặt ra là phải cải thiện hệ thống và môi trường nuôi cấy nhằm nâng cao chất lượng cây hoa đồng tiền in vi tro và đáp ứng nhu cầu cung cấp cây giống trên quy mô lớn.

Theo nghiên cứu, than hoạt tính (Actived charcoal - AC) có khả năng hấp thụ khí, hơi nước và chất lỏng dạng keo. Bổ sung AC tác động đến sự tăng trưởng của thực vật in vitro. Mặt khác, trong nuôi cấy in vitro, sử dụng hệ thống nuôi cấy thoáng khí giúp tăng khả năng trao đổi khí của bình với môi trường ngoài, nhờ đó cải thiện tỉ lệ sống sót của cây mô khi đưa ra vườn ươm.

Nghiên cứu thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của than hoạt tính và nuôi cấy thoáng khí lên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây hoa đồng tiền in vitro và ex vitro.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ AC tối ưu cho giai đoạn tạo rễ cây hoa đồng tiền in vitro là 1g/l. Hệ thống nuôi cấy thoáng khí nâng cao khả năng sinh trưởng và phát triển của cây in vitro. Bên cạnh đó, cây hoa đồng tiền nuôi cấy trong điều kiện thoáng khí cho tỉ lệ sống sót đến 95% và sinh trưởng, phát triển tốt ở giai đoạn ex vitro.
 
TN (nguồn: Tạp chí KH&CN - số 4/2013)

Các tin khác: