SpStinet - vwpChiTiet

 

Mũi điện tử

Với khả năng không chỉ nhận biết mùi mà còn phân tích các chất trong khí quyển, ngửi tìm người mang thuốc nổ trong đám đông, ngửi “mùi bệnh tật” ở người... Mũi điện tử hiện đang là một trong những hướng nghiên cứu thú vị của các nhà khoa học trên thế giới
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả