SpStinet - vwpChiTiet

 

Mực nước hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai dưới tác động của kịch bản biến đổi khí hậu

Đề tài do PGS.TS Lê Văn Nghị (Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam), KS. Lê Hồng Tuấn (Viện KH Thủy lợi Việt Nam) thực hiện nghiên cứu sự biến động mực nước hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong tương lai.
Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai (Thừc Thiên - Huế) là vùng đất ngập nước tiêu biểu cho các vùng đất ngập nước ven biển, nước lợ, nhiết đới gió mùa, có diện tích lớn nhất Đông Nam Á. Hiện nay, biến đổi khí hậu đang là vấn đề nóng không những ở Việt Nam mà còn là quan tâm của toàn thế giới.
Nghiên cứu đã ứng dụng mô hình thủy lực Mike 11 đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai với các kịch bản nước biển dâng. Kết quả đã đưa ra được đường quá trình mực nước hệ đầm phá tháng 4 năm 2010, 2050 và 2100. Cụ thể mực nước tháng 4/2050 tăng 14 cm, năm 2100 tăng 26 cm so với tháng 4/2010. Nhìn chung mực nước hệ đầm phá chưa vượt qua được đê đầm phá nhưng với mực nước lớn nhất vào tháng 4 năm 2100 lên đến cao trình +0,63 m so với mực nước lớn nhất tháng 4 năm 2010 ( +0,32 m) là rất đáng kể.   
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 6/2010)

Các tin khác: