SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội thảo quốc tế: Phát triển cơ sở hạ tầng tiên tiến phục vụ nghiên cứu KH&CN

Ngày 10.11.2009, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia (Bộ KH&CN) đã phối hợp với Viện KISTI (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo quốc tế: Phát triển cơ sở hạ tầng tiên tiến phục vụ nghiên cứu KH&CN. 80 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý công nghệ thông tin của các tỉnh/thành phố; các trung tâm thông tin KH&CN của các bộ, ngành, trường đại học, cán bộ quản lý thư viện... đã tham dự Hội thảo.

 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe và thảo luận các báo cáo: Kinh nghiệm của Hàn Quốc về xây dựng các dịch vụ về thông tin mở và phân tích thông tin phục vụ doanh nghiệp, về một số hoạt động mở rộng và xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong thời gian tới; Hoạt động của mạng lưới thông tin phục vụ nghiên cứu và đào tạo ở Việt Nam và một số ứng dụng mạng tiên tiến hiện nay... Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia của 2 bên trao đổi về kinh nghiệm triển khai hoạt động công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý KH&CN, nghiên cứu khoa học, đào tạo cũng như hoạt động của các doanh nghiệp...
QT (theo tchdkh)    

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả