SpStinet - vwpChiTiet

 

Một vài nhận xét về dinh dưỡng trị liệu tại bệnh viện

Đề tài do nhóm tác giả gồm Nguyễn Hữu Toản, Lưu Ngân Tâm, Nguyễn Viết Quỳnh Thư thực hiện nhằm khảo sát tình hình nuôi dưỡng bệnh nhân qua đường tiêu hóa và tĩnh mạch tại Bệnh Viện Chợ Rẫy; khảo sát các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng đang được thực hiện tại các khoa lâm sàng.

Suy dinh dưỡng ở bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện cho đến nay vẫn là một vấn đề lớn. Nhìn lại trị liệu dinh dưỡng trong thời gian qua bằng một nghiên cứu hồi cứu là một việc cần thiết để chỉ ra những gì được và chưa được trong việc can thiệp dinh dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.
Nghiên cứu tiến hành với 200 hồ sơ bệnh án được chọn ngẫu nhiên dựa trên các mã số nhập viện tính từ ngày 1/5/2006 đến 1/8/2006 được lưu tại phòng hồ sơ với tiêu chuẩn thời gian nằm viện > = 7 ngày. Kết quả cho thấy, có 32 bệnh nhân tuổi <25, 56 bệnh nhân tuổi 26-45, 62 bệnh nhân tuổi 46-65, 49 bệnh nhân tuổi >66; hơn 50% bệnh nhân là nhóm bị stress vừa và nặng, đòi hỏi sự can thiệp đầy đủ về dinh dưỡng nếu muốn cải thiện kết quả điều trị.
Đề tài đưa ra các khuyến cáo như hãy quan tâm hơn nữa đến việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh vì 20-60% bệnh nhân nằm viện có suy dinh dưỡng và 30-90% bệnh nhân nằm viện có mất cân nặng trong thời gian được thầy thuốc theo dõi (Hội Nghị ESPEN 2006); hãy can thiệp dinh dưỡng kịp thời đầy đủ; bếp ăn hiện đại là một môi trường lý tưởng cho những người làm công tác dinh dưỡng lâm sàng nghiên cứu và ứng dụng những kiến thức của mình, góp phần vào công tác điều trị toàn diện và hiệu quả…
 
LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 11/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả