SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số vấn đề về nghiên cứu tính toán lí thuyết thiết kế cầu dây văng nhịp lớn hơn 700m

Đề tài do tác giả Hồ Thái Hùng, Nakamura Hitoshi (Công ty TVTK Chodai) nhằm giới thiệu một số tính toán lí thuyết thiết kế cầu dây văng nhịp lớn hơn 700m.

Tác giả khảo sát các đối tượng là cầu dây văng ba nhịp trong đó nhịp giữa lần lượt là 700m, 800m, 850m, 900m. Đối với, trường hợp nhịp giữa là 800m, 850m, 900m một trụ trung gian sẽ được bố trí ở nhịp bên tạo thành cầu dây văng 5 nhịp.
Các yếu tố của cầu được khảo sát định lượng bao gồm: hệ kết cấu cầu dây văng, kết cấu dầm chủ, dây cáp xiên, hệ liên kết theo phương dọc trục cầu. Đối với các cấu kiện thành phần cầu dây văng nhịp giữa lớn hơn 700, tác giả lưu ý một số vấn đề về: dạng dầm chủ thông thường là dầm hộp thép hình lục giác dẹp đối xứng; độ sụt giảm độ cứng của dây cáp gây bởi độ võng có thể đạt tới 10%; việc sử dụng các dây cáp đường kính nhỏ hơn có thể làm giảm hơn 10% lực tác dụng lên tháp cầu gây bởi tải trọng gió; kết cấu bê tông có nhiều ưu điểm về khả năng chịu nén, giá thành, khả năng ưu việt khi sử dụng. Đây là cây cầu dạng lớn chỉ có thể thiết kế theo kiểu dáng nhất định.
BH (Theo Tạp chí cầu đường Việt Nam, số 5/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả