SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số ứng dụng của carrageenan và khả năng sử dụng k – carrageenan từ rong biển Việt Nam trong bảo quản chế biến thực phẩm

Đề tài do các tác giả Phạm Hồng Hải, Nguyễn Xuân Nguyên, Nguyễn Bích Thủy, Trần Đình Toại thực hiện nhằm khảo sát và đánh giá chất lượng k – carrageenan được tách chiết từ rong Hồng Vân.

Carrageenan được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1837, đã được sử dụng làm sản phẩm thương mại từ rất sớm. Carrageenan có nhiều dạng khác nhau, mỗi loại lại có ứng dụng khác nhau do cấu trúc và thành phần hóa học khác nhau. Carrageenan được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp sữa, công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc đánh răng, y dược, nông nghiệp… Đặc biệt, có thể sử dụng k – carrageenan chiết tách từ rong biển Việt Nam trong bảo quản, chế biến thực phẩm. Khi dùng carrageenan trong thực phẩm từ 0,1-1% thì hàm lượng kim loại nặng thực có trong carrageenan đưa vào thực phẩm sẽ giảm đi 100-1000. Sản phẩm carrageenan sau khi chiết tách có độ sạch cao, có thể đưa vào sử dụng trong thực phẩm.
BH (Theo Tạp chí KH&CN, số4/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả