SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số nhận xét về căn nguyên và kết quả mổ bóc vỏ ổ cặn màng phổi qua 42 trường hợp tại Khoa Ngoại – Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương

Đề tài do các tác giả Đinh Văn Lương, Nguyễn Chi Lăng (Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ), Lê Ngọc Thành (Bệnh viện Việt Đức) thực hiện nhằm nhận xét bước đầu về căn nguyên của ổ cặn màng phổi và đánh giá một số kết quả mổ mở bóc vỏ ổ cặn màng phổi.

Qua 42 trường hợp được mổ mở bóc vỏ ổ cặn màng phổi tại Khoa Ngoại – Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ từ năm 2006-2007, kết quả sau mổ 1 tháng cho thấy, căn nguyên thường gặp là lao màng phổi bội nhiễm 35 bệnh nhân (35,7%); viêm mủ màng phổi 10 bệnh nhân (23,8%); lao màng phổi 10 bệnh nhân (23,8%); di chứng máu tụ sau chấn thương ngực kín 5 bệnh nhân (11,9%); các nguyên nhân khác 2 bệnh nhân (4,8%). Kết quả mổ: mổ bóc vỏ hoàn toàn 21 bệnh nhân (50%). Các bệnh nhân không có biến chứng 29 bệnh nhân (69%), viêm mủ màng phổi thứ phát 5 bệnh nhân, ổ cặn tồn dư 2 bệnh nhân. Thời gian nằm viện 25 ngày. FVC thay đổi trước và sau mổ một tháng là 20% (dao động từ 10-25%).
LV (nguồn: TC Y học thực hành, 7/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả