SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số nhận xét về cải thiện chăm sóc y tế đối với nạn nhân bạo lực giới tại Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang – Hà Nội

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Vân Anh và Phạm Lê Tuấn (Sở Y tế Hà Nội) thực hiện nhằm mô tả đáp ứng của bệnh viện hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới, nhận xét sự cải thiện chăm sóc y tế của bệnh viện đối với nạn nhân bạo lực giới.

Bạo lực đối với người phụ nữ (bạo lực gia đình, bạo lực tình dục…) là một hiện tượng mang tính toàn cầu, rất nhiều nghiên cứu cho thấy cơ sở y tế thường là nơi các nạn nhân tiếp xúc đầu tiên để điều trị các vết thương về thể chất, tinh thần nhưng họ thường không tự tiết lộ tình trạng bạo hành của mình nếu không được cán bộ y tế hỏi. Vì vậy, vai trò chăm sóc y tế đối với nạn nhân bạo lực giới là rất quan trọng. Phòng chống bạo lực giới là một hoạt động hoàn toàn mới tại các cơ sở y tế mà Bệnh Viện Đức Giang là cơ sở y tế đầu tiên trong cả nước triển khai hoạt động này.
Nghiên cứu tiến hành từ tháng 6/2002 – 3/2007 với các cán bộ y tế của Bệnh Viện Đức Giang và bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực giới đến khám tại Bệnh Viện Đức Giang.
Kết quả cho thấy, Bệnh Viện Đức Giang đã triển khai đồng bộ các hoạt động để cải thiện chăm sóc y tế đối với nạn nhân bạo lực giới như tập huấn cán bộ, xây dựng hệ thống quản lý điều hành, xây dựng và hướng dẫn quy trình sàng lọc nạn nhân. Chăm sóc y tế cho nạn nhân bạo lực giới được cải thiện như nhận thức đúng của cán bộ y tế về bạo lực giới có sự thay đổi tích cực; cán bộ y tế đã chú trọng sàng lọc phát hiện nạn nhân với tỷ lệ sàng lọc từ 3/2005 – 3/2007 là 45,9% tăng gần gấp đôi so với giai đoạn 3/2003 – 3/2005 (24,3%); nạn nhân vừa được điều trị vết thương thực thể vừa được tư vấn về tâm lý (từ 2002 – 2007 có 1649 nạn nhân được tư vấn). Đây là mô hình hoạt động khá hiệu quả trong cải thiện chăm sóc y tế cho nạn nhân bạo lực giới, có thể nhân rộng.

LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả