SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số loài tôm mới giống Caridina (crustacea, decapoda – atyidae) ở Việt Nam

Những mẫu vật tôm Atyidae ở Việt Nam sưu tập trong nhiều năm qua nhưng ít được nghiên cứu. Mới đây, nhóm tác giả Đặng Ngọc Thanh, Đỗ Văn Tứ (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật) đã xác định được 4 loài tôm mới thuộc giống Caridina được tìm thấy ở nhiều địa phương trong cả nước.

Cụ thể nhóm nghiên cứu đã tìm được 4 nhóm giống mới là: Caridina pseudoserrata Dang et Do sp.nov (thu thập ở Cao Bằng), Caridina rubropunctata sp.nov (Thái Nguyên), Caridina uminensis Dang et Do sp.nov (U Minh Thượng- Cà Mau), Caridina vietriensis sp.nov (Phú Thọ).
Loài mới Caridina vietriensis sp.nov có đặc trưng chủ yếu ở cấu tạo chủy và các bộ phận chân bơi I và II.
So với Caridina favilineata Dang, loài phổ biến ở bắc Việt Nam, loài này sai khác ở cấu tạo chủy, nhánh trong chân bơi I ở con đực và màu sắc toàn thân.
So với Caridina cantonesis Yu, loài tôm phân bố ở nam Trung Quốc, loài này cũng sai khác ở cấu tạo chủy thẳng () ngang không chúc xuống, số răng nhiều hơn, phần ngọn chủy không có răng, stylocerit ngắn hơn, cấu tạo nhánh trong chân bơi I con đực có phần ngọn vuốt nhỏ, phần phụ trong ngắn hơn và mọc thẳng, chân bơi II con đực có phần phụ đực nhỏ hẹp hơn, phần phụ trong ngắn hơn và trứng nhỏ hơn.

BH (Theo tạp chí Sinh học, số 4/07)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả