SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số giải pháp nâng cao độ tin cậy cơ khí hệ thống đổ sợi máy sợi con

Ngành sợi tại Việt Nam hiện có khoảng 4.000 máy sợi con đang hoạt động phục vụ sản xuất, trong đó khâu đổ sợi của các máy được được tự động hóa, thay thế thủ công, chỉ một người thợ đủ vận hành 4 máy, thời gian dừng máy để tháo, đặt búp sợi và lõi vào vị trí giảm đi 50%, năng suất khâu đổ sợi cao hơn 2 lần.

Tuy nhiên, để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, đạt năng suất thì độ tin cậy của cơ cấu đóng vai trò rất quan trọng. Th.S Phạm Văn Hùng và PGS.TS Hoàng Văn Gợt (Viện Nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công Thương) đã nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cơ khí cho hệ thống đổ sợi máy sợi con.

Độ tin cậy của hệ thống đổ sợi được xác định từ việc phân tích các yêu cầu kỹ thuật và cấu trúc hệ thống. Việc nghiên cứu độ tin cậy của hệ thống chính là nghiên cứu độ tin cậy của các chi tiết cấu thành. Nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu độ tin cậy của hai bộ phận chính là cơ cấu quay-lật và cơ cấu nâng-hạ. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao độ tin cậy cơ khí cho hai bộ phận như: cải thiện chất lượng bộ phận, giảm tải bộ phận, giảm độ phức tạp, cải thiện môi trường và các kỹ thuật hỗn hợp.

TN (nguồn: TC Cơ khí Việt Nam, số 5-2014)

Các tin khác: