SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số đặc điểm xét nghiệm bệnh Lơ – xê – mi kinh dòng hạt giai đoạn Lơ – xê – mi cấp thực sự

Đề tài do các tác giả Nguyễn Ngọc Dũng và Nguyễn Anh Trí thực hiện nhằm nghiên cứu một số đặc điểm xét nghiệm bệnh Lơ – xê – mi kinh dòng hạt (LXMKDH) giai đoạn Lơ – xê – mi cấp thực sự.

LXMKDH là bệnh thường gặp nhất trong hội chứng tăng sinh tuỷ ác tính, chiếm khoảng 15-20% tổng số các bệnh Lơ – xê – mi. Nếu được theo dõi chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời giai đoạn Lơ – xê – mi cấp, bệnh nhân có thể đạt được lui bệnh, kéo dài được thời gian sống.
Nghiên cứu tiến hành với 43 bệnh nhân được chẩn đoán xác định lần đầu Lơ – xê – mi cấp chuyển từ LXMKDH, điều trị tại Khoa Lâm sàng C8, Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương từ tháng 4/2005 đến tháng 9/2006, tuổi từ 16 trở lên.
Kết quả cho thấy, có tỷ lệ bệnh nhân nam là 58,1% (25 người), nữ là 41,9% (18 người), tuổi trung bình là 41 ± 13,4.
Theo phân loại thể bệnh của F.A.B, Lơ – xê – mi cấp chuyển từ LXMKDH thì dòng tuỷ chiếm chủ yếu 86,0%; dòng lympo chiếm 14% và gặp ở hầu hết các thể bệnh, hay gặp nhất là thể M2 (chiếm 41,7%).
Xếp loại theo miễn dịch học, dòng tuỷ chiếm 88,2%, dòng lympo chiếm 11,8%. Về chỉ số máu ngoại vi, số lượng hồng cầu, số lượng tiểu cầu và số lượng tế bào tuỷ xương đều giảm so với giai đoạn mạn tính; 86% bệnh nhân có lượng HST <80g/l; tỷ lệ % tế bào blast trung bình ở máu là 46,8% và trong tuỷ xương là 55,1%.
Về kết quả xét nghiệm NST, 100% bệnh nhân có NST Ph1 (+); 41,2% bệnh nhân có các tổn thương NST phối hợp khác như đứt gãy NST, mất đoạn, chuyển đoạn, trisomi, 2 NST Ph1.
 
LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 11/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả