SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng chính của bệnh nhân bị kênh nhĩ – thất

Đề tài do các tác giả Trần Thị An (BV Tim Hà Nội), Phạm Nguyên Sơn  FasCC- Bệnh viện Trung ương quân đội 108 thực hiện nhằm nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả chẩn đoán hình ảnh ở bệnh nhân kênh nhĩ thất.
Nghiên cứu tiến hành với 60 bệnh nhân được chẩn đoán kênh nhĩ thất tại BV Tim Hà Nội từ 2007-2010.
Theo đó, kênh nhĩ thất là bệnh tim bẩm sinh phức tạp với 2 thể toàn phần và bán phần. Dấu hiệu thường gặp nhất của bệnh là triệu chứng khó thở, tiếp đó là tình trạng viêm phế quản phổi tái diễn và chậm lên cân. Tiếng thổi tâm thu gặp ở tất cả các bệnh nhân. Siêu âm doppler tim là phương pháp chẩn đoán hình ảnh cơ bản cho phép chẩn đoán xác định bệnh, phân loại, giúp đưa ra quyết định điều trị cũng như tiên lượng bệnh. Việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời bệnh lý kênh nhĩ thất vẫn còn là một thách thức.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 5-2011) 

Các tin khác: