SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số đặc điểm hóa lý của đất trồng cây mãng cầu núi Bà Đen, Tây Ninh

Nhóm tác giả Trần Quang Tuấn, Nguyễn Văn Đề, Nguyễn Thiện Tứ, Lưu Hải Tùng (Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM) nghiên cứu một số đặc điểm hóa-lý của đất trồng mãng cầu ta (Annona squamosa L.) ở núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Đề tài thực hiện nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho việc canh tác, mở rộng diện tích trồng mãng cầu, đồng thời phân tích mối liên hệ giữa đất với hương vị độc đáo của cây mãng cầu núi Bà Đen.

Tổng cộng có 13 vị trí phân bố ngẫu nhiên khu vực trồng mãng cầu ở quanh núi Bà Đen được lấy mẫu để phân tích. Kết quả cho thấy đất ở khu vực này có những chỉ tiêu vật lý tương ứng với nhóm đất xám trên phù sa cổ (là nhóm đất thường cho chất lượng mãng cầu tốt nhất).

Các nguyên tố vi lượng Cu, Zn, Mn đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép. Tuy nhiên hàm lượng chất dinh dưỡng Natri, Kali từ rất nghèo đến nghèo, Photpho ở mức trung bình. Vì vậy cần chú ý bổ sung chất dinh dưỡng cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây, đặc biệt là Kali, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên chất lượng mãng cầu.
 
TN (nguồn: TC Các Khoa học về Trái đất, số 3 ĐB/2012)
 

Các tin khác: