SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số đặc điểm giải phẫu bệnh của 79 bệnh nhân ung thư đại - trực tràng tại bệnh viện K

Đề tài do các tác giả Lê Quang Minh, Trần Văn Khoa (Học viện Quân y), Nguyễn Văn Hiếu (ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu bệnh của bệnh nhân ung thư đại trực tràng được phẫu thuật tại bệnh viện K.

Đề tài được thực hiện từ tháng 11/2007-6/2008 với 79 bệnh nhân ung thư đại trực tràng được phẫu thuật tại bệnh viện K.
Kết quả cho thấy, tuổi trung bình 56 ± 11,79, lứa tuổi gặp nhiều nhất là từ 51-60 chiếm 40,5%, nam chiếm 41,77%, nữ chiếm 58,23%, tỷ lệ nam/nữ là 0,71. Hình ảnh đại thể: ung thư đại trực tràng thể sùi và thể sùi + loét chiếm tỷ lệ cao nhất là 45,57% và 41,77% ở cả đại tràng và trực tràng. Vị trí hay gặp ung thư theo thứ tự là trực tràng (48,7%), đại tràng sigma (16,7%), đại tràng góc gan (15,4%), các vị trí khác gặp với tỷ lệ thấp. Kích thước u loại chiếm 1/2 chu vi gặp ở đại tràng (4,8%), trực tràng (40,5%) và kích thước u chiếm toàn bộ chu vi gặp ở đại tràng (47,6%), trực tràng (13,5%) với sự khác biệt có ý nghĩa. Ung thư biểu mô tuyến là hình thái mô bệnh học chủ yếu chiếm 85,07% ở cả đại tràng và trực tràng, trong đó loại biệt hóa vừa hay trung bình chiếm 60,76%, các hình thái khác chiếm tỷ lệ thấp, không có sự khác biệt về mô bệnh học giữa đại tràng và trực tràng. Ung thư đại trực tràng chủ yếu có độ ác tính thấp (83,54%).
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 10-2008)

Các tin khác: