SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số cách tiếp cận mới trong phương pháp điều khiển mờ sử dụng đại số gia phân tử

Để tìm ra phương pháp có sai số nhỏ nhất, nhóm tác giả Nguyễn Cát Hồ, Phạm Thanh Hà, Vũ Như Lân đã lần lượt thực hiện các phương pháp sau: đại số gia phân tử và phương pháp điều khiển sử dụng gia tử; dùng giải thuật di truyền xác định trọng số tối ưu cho phép tích hợp; giải pháp điều khiển sử dụng đại số gia tử và mạng nơron nội suy RBF.

Kết qủa cho thấy, phương pháp điều khiển sử dụng đại số gia tử kết hợp với mạng nơron RBF và phương pháp điều khiển sử dụng đại số gia tử với phép tích hợp có trọng số có sai số nhỏ hơn nhiều so với các phương pháp điều khiển sử dụng gia tử trước đây.
Phương pháp điều khiển sử dụng đại số gia tử kết hợp với mạng nơron RBF chú trọng vào việc thay đổi 2 bước: xây dựng đường cong ngữ nghĩa định lượng và tính toán lực điều khiển sai số vận tốc. Một mạng nơron BRF được xây dựng với nhiệm vụ học các mốc cơ sở trên và khi có các đầu vào h (độ cao),v (vận tốc) ứng với một chu kỳ điều khiển nào đó sẽ nội suy được f tương ứng nhờ mạng.

BH (Theo Tạp chí KH&CN, tập 45, số 3/07)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả