SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây men tại tỉnh Bắc Kạn

Cây men (Mosla dianthera) là thành phần chính tạo nên đặc sản rượu men lá thơm nồng, êm dịu của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Nhóm tác giả Trần Trung Kiên, Hoàng Hải Hiếu đến từ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên đã nghiên cứu kỹ thuật canh tác để trồng được cây men cho năng suất cao, chất lượng tốt tại xã Lương Thành, huyện Na Ri, tỉnh Bắc Kạn.

Các thí nghiệm xác định thời vụ gieo trồng, khoảng cách trồng và lượng phân bón thích hợp cho cây men được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 8/2013. Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại, diện tích ô thí nghiệm là 9,45 m2.

Kết quả cho thấy, gieo trồng cây men vào tháng 2 đạt năng suất cao nhất (8,8 tấn/ha), tháng 4 cho năng suất thấp nhất (6,1 tấn/ha). Khoảng cách trồng theo công thức 4 (35x30 cm) đạt năng suất cao nhất (9,3 tấn/ha), công thức 3 (35x25 cm) năng suất thấp nhất (7,9 tấn/ha). Các công thức bón phân cho năng suất cao hơn công thức không bón phân. Công thức 5 (bón 40N + 50P2O5 + 20K2O) đạt năng suất cao nhất (9,3 tấn/ha). Như vậy, quy trình kỹ thuật canh tác cây men ở tỉnh Bắc Kạn cho năng suất cao nhất là: trồng trong tháng 2 với khoảng cách trồng 35x30 cm và bón 5 tấn phân chuồng + 40kg N + 50kg P2O5 + 20Kg K2O cho mỗi ha.
TN (nguồn: Tạp chí KH&CN - Chuyên san nông-y-sinh, số 01/2014)

Các tin khác: