SpStinet - vwpChiTiet

 

Mời tham dự chương trình “Phân tích xu hướng công nghệ” với chuyên đề: "Xu hướng sử dụng thiên địch trong canh tác rau an toàn trong nhà kính, nhà lưới" tại Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM

Để giúp các doanh nghiệp và các cán bộ nghiên cứu tiếp cận, cập nhật có hệ thống các xu hướng phát triển công nghệ trong nước và quốc tế trong lĩnh vực canh tác rau an toàn, Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM tổ chức chương trình báo cáo “Phân tích xu hướng công nghệ” với chuyên đề: "Xu hướng sử dụng thiên địch trong canh tác rau an toàn trong nhà kính, nhà lưới" do ThS. Nguyễn Văn Đức Tiến – Chi cục trưởng – Chi cục Bảo vệ Thực vật TP.HCM trình bày.
  • Thời gian: 8 giờ 30, Thứ Năm ngày 26/04/2012
  • Địa điểm: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM -  79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM (Hội trường Lầu 4)
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Tổng quan tình hình nghiên cứu và sử dụng thiên địch trồng rau an toàn trong nhà kính, nhà lưới trên thế giới và thực tế tại Việt Nam. (8h30-8h45)
Trình bày: Th.S Nguyễn Văn Đức Tiến – Chi cục trưởng – Chi cục Bảo vệ Thực vật TP.HCM.

Phần II: Phân tích xu hướng sử dụng thiên địch trong sản xuất rau an toàn trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế. (8h45- 9h00)
Trình bày: KS. Vũ Thụy Minh Thư - Chuyên viên Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Phần III: Giới thiệu một số sáng chế và công trình nghiên cứu liên quan đến sử dụng thiên địch trồng rau an toàn trong nhà kính, nhà lưới. (9h00 - 10h00)               
  1. Giới thiệu một số sáng chế về sử dụng thiên địch trồng rau an toàn trong nhà kính, nhà lưới trên thế giới có khả năng ứng dụng tại Việt Nam. 
  2. Giới thiệu một số nghiên cứu về sử dụng thiên địch trồng rau an toàn trong nhà kính, nhà lưới tại Việt Nam và tại Chi cục Bảo vệ Thực vật TP.HCM.
  3. Một số đề xuất chính sách ưu tiên đối với việc nghiên cứu và sử dụng thiên địch trồng rau an toàn trong nhà kính, nhà lưới. 
Trình bày: Th.S Nguyễn Văn Đức Tiến – Chi cục trưởng – Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM

Phần IV: Thảo luận 
Rất hân hạnh được đón tiếp.

Để giúp công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý đơn vị vui lòng thông báo danh sách đại biểu tham dự (Phiếu đăng ký đính kèm) cho chúng tôi theo địa chỉ:

TRUNG TÂM THÔNG TIN KH&CN TP.HCM
Phòng Cung cấp Thông tin
Đ/c: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3824 3826 (Mr. Thanh Hùng)
Fax: (08) 3829 1957  
Email: cungcapthongtin@cesti.gov.vn
 

Nguồn: Trung tâm Thông tin KH&CN Tp.HCM

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả