SpStinet - vwpChiTiet

 

Mời tham dự chương trình “Phân tích xu hướng công nghệ” với chuyên đề “Sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng từ dược liệu” tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp. HCM

Để giúp các doanh nghiệp tiếp cận có hệ thống các xu hướng phát triển trong nước và quốc tế trong lĩnh vực sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng từ dược liệu thiên nhiên, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo “Phân tích xu hướng công nghệ” với chuyên đề: “Sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng từ dược liệu”. Thời gian: từ 08h30  – 11h ngày 11/01/2012, tại số 79 Trương Định, Quận 1, Tp. HCM (Hội trường lầu 4).

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: : Xu hướng sử dụng dược liệu thiên nhiên và thực phẩm chức năng hiện nay -  Một số tình hình thực tế tại Việt Nam (8h30-8h50)
Trình bày: GS.TS. Nguyễn Minh Đức- Đại học Y dược Tp. HCM

Phần II: Phân tích các xu hướng sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng từ dược liệu trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế. (8h50- 9h05)
Trình bày: KS. Vũ Thụy Minh Thư - Chuyên viên Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp. HCM

Phần III: Giới thiệu một số sáng chế và công trình nghiên cứu liên quan đến sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng từ dược liệu. (9h05 - 10h15)               
  1. Giới thiệu một số sáng chế về công nghệ sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng từ dược liệu trên thế giới có khả năng ứng dụng tại Việt Nam. 
  2. Tình hình nghiên cứu sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng từ dược liệu tại Việt Nam và tại Trường Đại học Y dược Tp. HCM.
  3. Thị trường chung ASEAN cho ngành Thực phẩm chức năng: Cơ hội và thách thức.
Trình bày: GS.TS. Nguyễn Minh Đức-  Đại học Y dược Tp. HCM

Phần IV: Thảo luận 

Để nhận được đầy đủ tài liệu, Quí độc giả đăng ký tham dự theo “Phiếu đăng ký” đính kèm và  gởi về địa chỉ: 
Trung tâm Thông tin KH&CN Tp.HCM (Phòng Cung cấp Thông tin)
Đ/c: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Hoặc qua:
Fax: (08) 3829 1957 hay  Email: cungcapthongtin@cesti.gov.vn
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ : (08) 3824 3826 ( gặp cô Minh Thư)

Nguồn: TN (Trung tâm Thông tin KH&CN Tp.HCM)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả