SpStinet - vwpChiTiet

 

Mời tham dự chương trình “Phân tích xu hướng công nghệ” với chuyên đề “Công nghệ nano và nghiên cứu điôt phát sáng (LED) trong công nghiệp chiếu sáng” tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp. HCM.

Để giúp các doanh nghiệp tiếp cận có hệ thống các công nghệ tiên tiến trong nước và quốc tế trong công nghiệp chiếu sáng, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo “Phân tích xu hướng công nghệ” với chuyên đề: “Công nghệ Nano và nghiên cứu diôt phát sáng (LED) dùng trong công nghiệp chiếu sáng” vào lúc 08 giờ 30  ngày 03/11/2011, tại 79 Trương Định, Quận 1, TP. HCM. 
 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Phần I: Tổng quan về công nghệ nano
Trình bày: PGS.TS. Đặng Mậu Chiến - Giám đốc Phòng Thí nghiệm công nghệ nano, Đại học Quốc gia TP. HCM.

Phần II: Phân tích các xu hướng sản xuất và ứng dụng công nghệ nano trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế
Trên cơ sở số liệu sáng chế quôc tế, phân tích xu hướng công nghệ sản xuất & ứng dụng công nghệ nano nói chung và sản xuất & ứng dụng của nano trên 5 lĩnh vực: ống nano cacbon, pin mặt trời, LED, diệt khuẩn và thẻ RFID.
Trình bày: KS. Vũ Thụy Minh Thư - Chuyên viên Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM
 
Phần III: Giới thiệu công nghệ sản xuất và ứng dụng LED trên thế giới và tại Việt Nam
1.    Giới thiệu một số sáng chế cụ thể về công nghệ sản xuất LED trên thế giới có khả năng ứng dụng tại Việt Nam. 
2.    Tình hình nghiên cứu sản xuất và ứng dụng LED trong nước và Chế tạo đèn LED tại Phòng Thí nghiệm công nghệ nano (LNT), Đại học Quốc Gia TP.HCM. 
3.    Một số đề xuất chính sách ưu tiên đối với sản phẩm sử dụng công nghệ LED.
Trình bày: PGS.TS Đặng Mậu Chiến - Giám đốc Phòng Thí nghiệm công nghệ nano, Đại học Quốc gia TP. HCM 

Phần IV: Thảo luận

Để nhận được đầy đủ tài liệu, Quí độc giả đăng ký tham dự theo “Phiếu đăng ký” đính kèm và gởi về địa chỉ: 
Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM (Phòng Cung cấp Thông tin)
Đ/c: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Hoặc qua:
Fax: (08) 3829 1957 hay  Email: cungcapthongtin@cesti.gov.vn
 Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ : (08) 3824 3826 ( gặp cô Minh Thư)
 
Nguồn: TN (Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả