SpStinet - vwpChiTiet

 

Mời tham dự chương trình “Phân tích xu hướng công nghệ” với chuyên đề “Cây trồng biến đổi gen – Xu hướng phát triển tại Việt Nam và trên thế giới” tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

Để giúp các doanh nghiệp tiếp cận có hệ thống các xu hướng phát triển trong nước và quốc tế trong lĩnh vực cây trồng biến đổi gen , Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo “Phân tích xu hướng công nghệ” với chuyên đề: “Cây trồng biến đổi gen – Xu hướng phát triển tại Việt Nam và trên thế giới”. Thời gian: từ 08h30  – 10h30 ngày 30/11/2011, tại số 79 Trương Định, Quận 1, TP. HCM (Hội trường lầu 4). 
 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Tổng quan về tình hình cây trồng biến đổi gen trên thế giới và tại Việt Nam (8h30-9h00).
Trình bày: TS. Dương Hoa Xô – Giám đốc Trung Tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM

Phần II: Phân tích các xu hướng cây trồng biến đổi gen trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế (9h00 – 9h15). 
Trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế, phân tích xu hướng cây trồng biến đổi gen.
Trình bày: KS. Vũ Thụy Minh Thư - Chuyên viên Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM

Phần III: Giới thiệu một số hướng nghiên cứu về cây trồng biến đổi gen hiện nay (9h15 - 10h00).
1.    Xu hướng nghiên cứu cây trồng biến đổi gen trên thế giới.
2.    Giới thiệu một số nghiên cứu về cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam.
3.    Giới thiệu một số sáng chế cụ thể về cây trồng biến đổi gen trên thế giới có khả năng ứng dụng tại Việt Nam. 
4.    Kiến nghị về chính sách nghiên cứu và ứng dụng cây trồng biến đổi gen  tại Việt Nam. 
Trình bày: TS. Dương Hoa Xô – Giám đốc Trung Tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh

Phần IV: Thảo luận

Để nhận được đầy đủ tài liệu, Quí độc giả đăng ký tham dự theo “Phiếu đăng ký” đính kèm và  gởi về địa chỉ: 
Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM (Phòng Cung cấp Thông tin)
Đ/c: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Hoặc qua:
Fax: (08) 3829 1957 hay  Email: cungcapthongtin@cesti.gov.vn
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ : (08) 3824 3826 ( gặp cô Minh Thư)

Nguồn: TN (Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả