SpStinet - vwpChiTiet

 

Mời tham dự buổi báo cáo chuyên đề “Xu hướng ứng dụng liệu pháp dược sinh học trong điều trị bệnh tự miễn”

Hệ thống miễn dịch trong cơ thể người có chức năng bảo vệ, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và bệnh tật. Tuy nhiên, ở một số người hệ thống miễn dịch bị rối loạn hoạt động nên quay ra tấn công lại chính các tế bào của cơ thể, từ đó sinh ra các bệnh được gọi chung là bệnh lý tự miễn dịch. Do chưa rõ về nguyên nhân gây bệnh nên các bệnh tự miễn hầu hết chưa có thuốc hay biện pháp điều trị dứt điểm. Mục tiêu chính của việc điều trị là làm chậm sự tiến triển của bệnh.

Với nỗ lực tìm kiếm những hướng nghiên cứu nhằm điều trị triệt để các bệnh tự miễn dịch, TS. Nguyễn Đăng Quân – Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM sẽ trình bày về “Xu hướng ứng dụng liệu pháp dược sinh học trong điều trị bệnh tự miễn”, trong khuôn khổ của chương trình báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM tổ chức theo kế hoạch như sau:
 
• Thời gian: 8h30 – 11h, thứ Sáu, ngày 31/07/2015
• Địa điểm: 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM (tầng trệt).
 
CHƯƠNG TRÌNH
Phần I: Tổng quan liệu pháp dược sinh học trong điều trị bệnh tự miễn
1.    Tổng quan về cơ chế bệnh sinh và phương pháp điều trị một số bệnh tự miễn
2.    Giới thiệu liệu pháp dược sinh học hiện đại ứng dụng trong điều trị các bệnh tự miễn
-    Hoạt tính sinh học của TNF và các thuốc ức chế TNF trong điều trị viêm thấp khớp và các bệnh tự miễn khác
-    Hoạt động của IL-1 trong các bệnh tự miễn và các liệu pháp ức chế IL-1
-    Chức năng của IL-6 và các liệu pháp ức chế IL-6
-    Liệu pháp dược sinh học ức chế hoạt động tế bào lympho T và B
Trình bày: TS. Nguyễn Đăng Quân – Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng liệu pháp dược sinh học trong điều trị các bệnh tự miễn trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế. 
Trình bày: CN. Phạm Thị Minh Phương - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM

Phần III: Các hướng nghiên cứu về dược sinh học trong điều trị bệnh tự miễn đang được thực hiện tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM
-    Vai trò của IL-33 trong các bệnh tự miễn
-    Tạo protein ức chế IL-33
-    Khảo sát đặc tính sinh hóa của protein ức chế IL-33
-    Đánh giá hoạt tính sinh học của protein ức chế IL-33 ở mô hình in vitro và in vivo
-    Hướng nghiên cứu phát triển kháng thể đơn dòng kháng CD20
Trình bày: TS. Nguyễn Đăng Quân – Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM

Phần IV: Thảo luận 

Vui lòng đăng ký tham dự theo mẫu phiếu đính kèm đến địa chỉ:

Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM
(Phòng Cung cấp Thông tin)
79 Trương Định, Quận 1, Tp.HCM
ĐT: (08) 3824 3826 (Chị Minh Phương)
Fax: (08) 3829 1957
Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn
 
Hoàng Mi

Các tin khác: