SpStinet - vwpChiTiet

 

Mời tham dự báo cáo chuyên đề về bao bì phân hủy sinh học

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ tổ chức buổi báo cáo phân tích xu hướng công nghệ với chuyên đề “Xu hướng sản xuất và ứng dụng bao bì phân hủy sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”, vào sáng thứ 5, ngày 19/11/2015, tại 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM.

Nội dung chương trình gồm:

  Phần I:
- Tình hình ô nhiễm môi trường do rác thải bao bì truyền thống gây ra.
- Tổng quan về sản phẩm nhựa phân hủy sinh học, hướng ứng dụng trong công nghệ bao bì.
- Giới thiệu các nghiên cứu trên thế giới về các sản phẩm có khả năng phân hủy sinh học.
 Trình bày: ThS. Vũ Tiến Trung (bộ môn Vật liệu Polymer, Khoa Khoa học Vật liệu, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM).

  Phần II: Xu hướng sản xuất và ứng dụng nhựa phân hủy sinh học trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế
  Trình bày: KS. Đặng Như Mơ (Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM).

  Phần III: Giới thiệu công nghệ sản xuất bao bì phân hủy sinh học của Khoa Khoa học Vật liệu – Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
- Quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất nhựa sinh học.
+ Ưu điểm của công nghệ: Sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam và tận dụng quy trình hiện có của đơn vị.
- Giới thiệu kết quả nghiên cứu về công nghệ sản xuất bao bì phân hủy sinh học tại đơn vị:
+ Quy trình tạo hạt nhựa sinh học trên thiết bị đùn gia công.
+ Quy trình gia công thổi màng bao bì trên cơ sở hạt nhựa phân hủy sinh học.
+ Kết quả khảo sát khả năng phân hủy sinh học của sản phẩm bao bì thực tế.
- Hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường khi đầu tư sử dụng công nghệ sản xuất bao bì phân hủy sinh học.
  Trình bày: ThS. Lê Đức Anh (Khoa Khoa học Vật liệu, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM).

  Phần IV: Thảo luận

Trong khuôn khổ buổi báo cáo có trưng bày các sản phẩm bao bì phân hủy sinh học của Khoa Khoa học Vật liệu - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Quý vị quan tâm đăng ký theo mẫu và gửi về địa chỉ:
Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM
(Phòng Cung cấp Thông tin)
79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (08) 3824 3826(08) 3824 3826 (Chị Minh Phương)
Fax: (08) 3829 1957
Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn

Quí vị tải Thư mời tại đây
LV

Các tin khác: