SpStinet - vwpChiTiet

 

Mời tham dự báo cáo chuyên đề “Xu hướng sản xuất và sử dụng phân bón thế hệ mới”

Phân bón là “thức ăn”của cây trồng. Việc bón phân thích hợp sẽ góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Hiện nay, đã xuất hiện phân bón thế hệ mới, không những giúp gia tăng năng suất, chất lượng mà còn giảm chi phí lao động, phân bón,... và góp phần bảo vệ môi trường.

Để khái quát xu hướng nghiên cứu và ứng dụng cũng như cung cấp thông tin liên quan đến một số hướng nghiên cứu về công nghệ này tại Việt Nam, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ tổ chức báo cáo “Xu hướng sản xuất và sử dụng phân bón thế hệ mới”, theo kế hoạch như sau:

Địa điểm: 79 Trương Định, Quận 1, TP. HCM
Thời gian:  08h30 – 11h00 thứ sáu ngày 25/9/2015 
 
CHƯƠNG TRÌNH
 
Phần I : Tổng quan tình hình nghiên cứu và sản xuất phân bón thế hệ mới trên Thế giới và tại Việt Nam
Trình bày: TS.Nguyễn Đăng Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Nông nghiệp Nhiệt đới (TARCC).

Phần II: Xu hướng nghiên cứu và sử dụng phân bón thế hệ mới cho cây trồng trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.
Trình bày:  CN. Phạm Thị Minh Phương - Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM.

Phần III:
1.    Tình hình sản xuất, nhập khẩu và sử dụng các loại phân bón thế hệ mới tại Việt Nam.
2.    Xu hướng ứng dụng phân bón thế hệ mới cho sản xuất nông nghiệp Việt Nam.
3.    Hiệu quả của việc sử dụng phân bón thế hệ mới về mặt nông học, kinh tế và môi trường.
Trình bày: TS.Nguyễn Đăng Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Nông nghiệp Nhiệt đới (TARCC).

4.    Giới thiệu, tư vấn sản xuất một số loại phân bón thế hệ mới của công ty TNHH Công nghệ Na Nô
Trình bày: Ông Nguyễn Hữu Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Công nghệ Na Nô.

Phần IV: Thảo luận 

Minh họa cho báo cáo là một số loại phân bón thế hệ mới của công ty TNHH Công nghệ Na Nô.

Mời Quý vị điền và gửi đăng ký tham dự theo mẫu phiếu đính kèm về địa chỉ:

Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM
(Phòng Cung cấp Thông tin)
79 Trương Định, Quận 1, Tp.HCM
ĐT: (08) 3824 3826 (Chị Minh Phương)
Fax: (08) 3829 1957
Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn
 
H.M.

Các tin khác: