SpStinet - vwpChiTiet

 

Mời tham dự báo cáo chuyên đề “Nghiên cứu ứng dụng cây trồng biến đổi gen phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp”

Việt Nam sẽ đưa một số cây trồng biến đổi gen vào sản xuất năm 2015 và đến năm 2020 sẽ phát triển 30-50% diện tích trồng trọt là cây trồng biến đổi gen . Để khái quát xu hướng nghiên cứu và ứng dụng cũng như cung cấp thông tin liên quan đến một số nghiên cứu về cây trồng, sản phẩm biến đổi gen tại Việt Nam, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ tổ chức báo cáo “Nghiên cứu ứng dụng cây trồng biến đổi gen phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp".

Chương trình nằm trong khuôn khổ của chương trình báo cáo phân tích xu hướng công nghệ do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM tổ chức, theo kế hoạch như sau:

Thời gian: 8h30 – 11h, thứ Sáu, ngày 28/08/2015
Địa điểm: 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM.
 
CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Tình hình nghiên cứu ứng dụng cây trồng biến đổi gen trên thế giới sau 19 năm thương mại hóa (1996 – 2015 )
Trình bày: TS. Dương Hoa Xô -  Giám đốc Trung Tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM 

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu ứng dụng cây trồng biến đổi gen trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế
Trình bày: CN. Phạm Thị Minh Phương - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Phần III: Các nghiên cứu ứng dụng về cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam
-    Các văn bản pháp lý của Việt Nam liên quan đến cây trồng biến đổi gen.
-    Các nghiên cứu ứng dụng cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam và tại Trung Tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM.
+  Giới thiệu một số giống cây trồng biến đổi gen được công nhận, đưa vào sản xuất và các kết quả đã đạt được.
+  Cơ cấu vùng sản xuất phù hợp cho các loại cây trồng biến đổi gen.
-    Định hướng việc ứng dụng cây trồng biến đổi gen phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.
Trình bày: TS. Dương Hoa Xô – Giám đốc Trung Tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM 

Phần IV: Thảo luận

Mời Quý vị điền và gửi đăng ký tham dự theo mẫu phiếu đính kèm về địa chỉ:

Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM
(Phòng Cung cấp Thông tin)
79 Trương Định, Quận 1, Tp.HCM
ĐT: (08) 3824 3826 (Chị Minh Phương)
Fax: (08) 3829 1957
Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn
 
Nguồn: H.M.


 

Các tin khác: