SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết lá bằng lăng nước (Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.) lên hoạt tính enzym fructose 1,6 biphosphatase và hàm lượng glycogen của gan chuột thực nghiệm

Đề tài do các tác giả Phùng Thanh Hương, Phạm Quang Hiệp, Trần Thanh Hòa, Nguyễn Xuân Thắng (ĐH Dược Hà Nội), Đỗ Ngọc Liên (ĐHQG Hà Nôi) thực hiện nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của 2 phân đoạn dịch chiết lá bằng lăng nước lên hàm lượng glycogen và hoạt tính enzym fructose 1,6 biphosphatase (FBPase) của gan chuột thực nghiệm, góp phần làm sáng tỏ cơ chế tác dụng của lá bằng lăng nước trong điều trị đái tháo đường.

Nghiên cứu được tiến hành với nguyên liệu là lá bằng lăng nước, chuột nhắt trắng, cơ chất fructose 1,6 bisphosphat (MP Bio), Streptozotocin (STZ)…

Theo đó, phân đoạn nước và phân đoạn n-hexan của dịch chiết lá bằng lăng nước có khả năng ức chế hoạt tính enzym FBPase và tăng hàm lượng glycogen dự trữ ở gan chuột tăng glucose huyết thực nghiệm do STZ. Phân đoạn nước và phân đoạn n-hexan của dịch chiết lá bằng lăng nước không làm thay đổi hoạt tính enzym FBPase và hàm lượng glycogen ở gan chuột bình thường.
 
LV (nguồn: TC Dược học, 10/2008)

Các tin khác: