SpStinet - vwpChiTiet

 

Mối liên quan giữa lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Giang

Đề tài do nhóm tác giả gồm Trịnh Xuân Tráng (ĐH Y Thái Nguyên), Trương Văn Sáu (Bệnh Viện Đa khoa Khu Vực Lục Ngạn, Bắc Giang), Nguyễn Công Bình (Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Giang) thực hiện.

Đái tháo đường (ĐTĐ) là một trong những bệnh không lây phổ biến nhất hiện nay, có tốc độ phát triển rất nhanh, là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 4-5 ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu tiến hành với các bệnh nhân ≥ 40 tuổi được chẩn đoán ĐTĐ type 2 từ tháng 8/2006 đến tháng 6/2007 tại Khoa Nội Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Giang.
Kết quả cho thấy, đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 là độ tuổi gặp nhiều nhất 50-59 chiếm tỷ lệ 41%; tuổi trung bình ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 là 58,98% ± 9,30; chỉ số BMI trung bình ở nhóm ĐTĐ type 2 là 21,19 ± 2,80 (kg/m2), bệnh nhân có thể trạng trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất là 53,8%; tỷ lệ tăng huyết áp ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 là 38,3%. Về mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố nguy cơ, không có sự khác biệt hàm lượng chỉ số sinh hóa trong máu giữa hai giới ở bệnh nhân ĐTĐ type 2; tăng cholesterol toàn phần, LDL-C trong máu chủ yếu gặp ở những người ít hoạt động thể lực, tăng huyết áp; có mối tương quan thuận giữa BMI và cholesterol máu.

LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 11/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả