SpStinet - vwpChiTiet

 

Mối liên quan giữa hội chứng chuyển hóa và mức độ tổn thương động mạch vành

Đề tài do tác giả Đỗ Thị Thu Hà (trường Trung học Y tế Đồng Tháp) thực hiện nhằm khảo sát tỷ lệ hội chứng chuyển hóa (HCCH) ở bệnh nhân bệnh động mạch vành (ĐMV) theo tiêu chuẩn chẩn đoán của NCEP ATP III áp dụng ở người châu Á và sự liên quan giữa HCCH với mức độ tổn thương ĐMV.

Nghiên cứu tiến hành với 146 bệnh nhân có bệnh ĐMV được chẩn đoán dựa vào kết quả chụp mạch vành điều trị tại khoa Tim mạch can thiệp, bệnh viện Chợ Rẫy từ 8/2005 – 6/2006, bệnh nhân có ít nhất 1 nhánh ĐMV hẹp (≥ 50% khẩu kính lòng mạch).
Kết quả, HCCH theo tiêu chuẩn chẩn đoán của NCEP ATP III áp dụng cho người châu Á ở bệnh nhân bệnh ĐMV chiếm tỷ lệ là 57,5%. HCCH có liên quan với mức độ tổn thương ĐMV: bệnh nhân có HCCH có nhiều nhánh ĐMV tổn thương hơn bệnh nhân không có HCCH. Tỷ lệ tổn thương đa nhánh ĐMV chiếm 73,80% và tỷ lệ tổn thương hẹp nặng ĐMV chiếm tới 86,90% ở bệnh nhân có HCCH. Mỗi thành phần trong HCCH đều có liên quan đến mức độ tổn thương lan rộng ĐMV, tổn thương hẹp nặng ĐMV, trong đó thành phần ĐH có ảnh hưởng nhiều nhất (92,15%), tiếp đến là thành phần HA (87,71%)… Càng nhiều thành phần trong HCCH thì ĐMV càng có tổn thương đa nhánh và hẹp nặng (đa nhánh chiếm 85,71% và tổn thương hẹp nặng ĐMV chiếm 92,85% ở bệnh nhân có > 3 thành phần trong HCCH nhiều hơn so với bệnh nhân có 3 thành phần, với p<0,05).

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả