SpStinet - vwpChiTiet

 

Mô phỏng động cơ Diesel bằng phần mềm comlex

Đề tài do nhóm tác giả TS Lê Văn Học, ThS Nguyễn Văn Duy, KS Nguyễn Tuấn Anh (Đại học hàng hải Việt Nam) thực hiện nhằm giới thiệu phương pháp mô phỏng động cơ diesel thực bằng phần mềm comlex để đánh giá ảnh hưởng của hệ thống nhiên liệu đến các chỉ tiêu kĩ thuật và kinh tế của động cơ.

Hệ thống nguyên liệu có ảnh hưởng quan trọng đến các chỉ tiêu kỹ thuật và kinh tế của động cơ diesel bởi các thông số của hệ thống này quyết định chất lượng quá trình cháy trong xi lanh.
Áp dụng phần mềm Comlex trong mô phỏng quá trình cháy và mô phỏng động cơ, đề tài cho thấy, khi góc phun sớm giảm thì công suất giảm theo, hiệu suất nhiệt giảm, áp suất cháy cực đại giảm, lượng NO trong khí xả giảm nhưng suất tiêu hao nhiên liệu tăng lên. Khi góc phun sớm giảm đi 2 độ thì công suất giảm đi 0,4KW, áp suất cực đại giảm đi 0,31 Mpa, lượng NO giảm đi 10%, suất tiêu hao nhiên liệu tăng lên 1%. Khi góc phun sớm tăng lên 2 độ thì công suất tăng lên 0,1kW, suất tiêu hao nhiên liệu giảm đi 0,4%.
Các kết quả trên phù hợp với lý thuyết, khẳng định tính đúng đắn của kỹ thuật mô phỏng và sự hợp lý khi lựa chọn các thông số đầu vào theo gợi ý của Comlex.
BH (Theo tạp chí GTVT, số 7/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả