SpStinet - vwpChiTiet

 

Mô phỏng bộ điều tốc điện tử

Đề tài do TS Phan Văn Quân (trường Đại học GTVT TP.HCM) thực hiện nhằm giới thiệu mô hình toán và chương trình mô phỏng của bộ điều tốc (BĐT) điện tử.

Dựa theo nguyên lý cấu tạo của BĐT điện tử, tác giả tiến hành thiết lập mô hình toán, vận dụng lý thuyết tự động điều khiển và chương trình simulink Matlab để xây dựng chương trình mô phỏng cho BĐT điện tử.
Kết quả mô phỏng nghiên cứu sự làm việc của hệ thống tự động nói chung và BĐT nói riêng, cho thấy: chương trình mô phỏng BĐT điện tử sử dụng công cụ simulink Matlab như công cụ kiểm nghiệm sự làm việc của BĐT điện tử thông qua kết quả mô phỏng. Chương trình tính và mô phỏng trong Matlab có thể ứng dụng cho bất kì BĐT điện tử nào muốn kiểm tra. Kết quả mô phỏng được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động của động cơ khi các chỉ số kĩ thuật của động cơ không còn đảm bảo sau thời gian dài khai thác.
Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở để nghiên cứu và xây dựng chương trình tối ưu hóa các thông số điều khiển dưới dạng lí thuyết. Kết quả thu được sử dụng để điều chỉnh BĐT động cơ thực.

BH (Theo tạp chí GTVT, số 5/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả