SpStinet - vwpChiTiet

 

Mô hình ước lượng chi phí xử lý truy vấn đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

Đề tài do các tác giả Lê Mạnh Thạnh (Đại học Huế) và Hoàng Bảo Hùng (Sở Bưu chính Viễn thông Thừa Thiên - Huế) thực hiện nhằm xây dựng thuật toán tối ưu trên các lớp biểu thức đại số đối tượng.

Trong những năm gần đây, vấn đề tối ưu hóa truy vấn hướng đối tượng được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Kỹ thuật tối ưu hóa truy vấn trên cơ sở dữ liệu hướng đối tượng có những điểm khác so với các phương pháp tối ưu hóa truy vấn trên CSDL quan hệ. Điều này xuất phát từ ngữ nghĩa của mô hình dữ liệu hướng đối tượng và các ngôn ngữ truy vấn trên mô hình này.
Đề tài tiến hành nghiên cứu mô hình chi phí dựa trên các khối dựng sẵn trong xử lý truy vấn với các yếu tố chi phí cơ sở. Trong đó có sự xem xét, bổ sung chi phí xử lý trên các lớp sưu tập gộp nhóm. Sau đó, dựa trên các luật biến đổi đại số đối tượng trong và giải thuật tối ưu hóa biểu thức đại số quan hệ trong, nhóm nghiên cứu mở rộng tập luật và xây dựng thuật toán tối ưu trên các lớp biểu thức đại số đối tượng. Cuối cùng minh họa thuật toán trên mô hình dữ liệu hướng đối tượng ODMG với ngôn ngữ truy vấn OQL và đại số đối tượng tương ứng.
Mô hình ước lượng chi phí xử lý truy vấn góp phần tích cực vào việc xem xét tính ưu tiên về thứ tự thực hiện của các phép toán đại số đối tượng trong quá trình thực hiện truy vấn đối tượng.

BH (Theo Tạp chí Tin học và điều khiển học, số 3/07)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả