SpStinet - vwpChiTiet

 

Mô hình trồng cây chuối già cui cấy mô tại Tiền Giang

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang đã thành công nhân giống vô tính cấy mô cây chuối già cui trong năm 2011. Sản phẩm từ việc nghiên cứu đã sản xuất được 10.000 cây chuối cấy mô. Để biết thêm sự sinh trưởng và phát triển của giống chuối cấy mô, Trung tâm đã tiến hành mô hình trồng cây chuối cấy mô ngoài đồng ruộng.
 

 
Mô hình được triển khai với mục tiêu là khảo sát khả năng sinh trưởng cây chuối cấy mô khi trồng ngoài đồng ruộng tại tỉnh Tiền Giang, đánh giá khả năng trổ buồng và chất lượng buồng chuối. Ngoài ra, mô hình cũng có sử dụng chế phẩm sinh học Agribio nhằm kích thích khả năng sinh trưởng của cây chuối, cũng như thay thế các loại thuốc kích thích hóa học, hướng đến qui trình sản xuất trái cây sạch, đây cũng là mục tiêu quan trọng của mô hình.

Qua 11 tháng thực hiện mô hình, cây chuối cấy mô sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ. Các số liệu về chiều cao thân, đường kính thân, chiều dài lá tăng theo từng tháng. Điều này chứng tỏ cây chuối cấy mô thích nghi nhanh với điều kiện trồng, không có cây bị chết. Cây sinh trưởng và phát triển bình thường.

Các số liệu về khả năng trổ buồng và chất lượng buồng chuối cho thấy cây chuối bắt đầu trổ buồng từ khoảng tháng thứ 8 và thu hoạch vào tháng thứ 10, 11. Số lượng nải chuối trên một buồng dao động từ 8-10 nải, cân nặng từ 14-17 kg trên một buồng. Xét về hiệu quả kinh tế, mô hình cho kết quả như sau: vốn đầu tư cho việc mua cây giống ban đầu là 6 triệu đồng, chi phí về phân bón và công chăm sóc 15 triệu đồng, giá thu mua của thương lái tại vườn 4.000 đồng/kg. Trừ đi các khoản chi phí, mô hình trồng chuối thu lãi từ 35-45 triệu đồng. Ngoài ra mô hình còn thu hoạch thêm hai lần nữa từ các cây chuối con, thời gian thu hoạch cũng sẽ ngắn hơn, bằng phân nửa thời gian thu hoạch lần đầu tiên.
LV (nguồn: TC KH&CN Việt Nam online, 4/2013)

Các tin khác: