SpStinet - vwpChiTiet

 

Mô hình hóa việc giải bài toán ngược ba chiều xác định các thông số vật thể và độ sâu của móng từ

Đề tài do các tác giả Đỗ Đức Thanh, Nguyễn Đình Chiến thực hiện nhằm thiết lập và thử nghiệm một số mô hình cụ thể trong bài toán ba chiều.

Qua thử nghiệm mô hình hóa trên một số mô hình cụ thể, đề tài cho rằng, các thông số hình học đặc trưng cho vị trí và độ sâu của vật thể được xác định chính xác trong môi trường có một hay nhiều đối tượng gây dị thường.
Khi bài toán có nhiều biến cố, ngoài các thông số hình học, ta còn có thể xác định được cả các thông số liên quan đến sự từ hóa của vật thể như: độ từ cảm, góc nghiêng từ hóa của chúng. Ngoài ra, do tốc độ hội tụ nhanh và ổn định của phương pháp mà việc giải bài toán ngược ba chiều nhằm xác định độ sâu của móng từ. Đây là vấn đề quan trọng trong nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ trái đất, hoàn toàn có thể thực hiện được trên các loại máy vi tính thông dụng.

BH (Theo Tạp chí KH&CN, số4/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả