SpStinet - vwpChiTiet

 

Mô hình hóa thực nghiệm quá trình đồng hóa sắt trong rau muống

Nhằm đánh giá khả năng đồng hóa sắt vào rau muống khi được trồng trong môi trường có hàm lượng sắt cao đồng thời đánh giá đưa vi lượng sắt bổ sung vào rau khi trồng theo phương pháp thủy canh, nhóm tác giả Nguyễn Lê Huy, Vũ Thị Hồng Ân (Khoa Công nghệ hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội) đã thực hiện đề tài “Mô hình hóa thực nghiệm quá trình đồng hóa sắt trong rau muống”.

Thực nghiệm được tiến hành trên cơ sở các mẫu rau muống trồng bằng phương pháp thủy canh và chủ động cho thêm phức sắt tổng hợp Fe-EDTA với các hàm lượng khác nhau. Sau 12-15 ngày thu hoạch rau trên các giá thể và phân tích hàm lượng sắt tổng số bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử o-phenatroline theo phương pháp thêm chuẩn.
Kết quả thu được cho thấy, trong khoảng nồng độ sắt từ 0,5 mol/l tới 1,7 mol/l, hàm lượng sắt được đồng hóa vào trong rau muống có mối tương quan chặt chẽ. Tuy nhiên hàm lượng sắt có trong rau là thấp hơn nhiều so với các loại củ, thực phẩm từ động vật và không đáng lo ngại nếu xét về mức độ xâm nhập hàng ngày của nguyên tố này vào cơ thể người.
Thực nghiệm cũng cho thấy nếu hàm lượng sắt quá cao cây trồng sẽ kém phát triển, chết mục. Vì thế đề tài khuyến cáo nên bổ sung vi lượng sắt cho cây trồng khi tiến hành canh tác, chăm bón.

BH (Theo tạp chí Hóa học & Ứng dụng, số 5/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả