SpStinet - vwpChiTiet

 

Mô hình động lực học xác định thông số đầu vào cho bài toán tính bền vỏ cầu

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả Trần Phúc Hòa, Nguyễn Tiến Dũng,…(Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội), Nguyễn Hữu Hường (Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM) đề xuất một mô hình động lực học có thể xác định được các thông số đầu vào cho bài toán tính bền vỏ cầu xe tải.

Mô hình xác định các thành phần tác dụng lên cầu xe tải được xây dựng theo nguyên lý cắt có sử dụng các mô hình con gồm mô hình lốp và mô hình hệ thống treo. Mô hình được xây dựng dùng để xác định tất cả các thành phần lực và mô men tác dụng lên cầu xe, là cơ sở để tính toán bền các chi tiết trên cụm cầu xe sau này. Các kết quả từ nghiên cứu cho thấy sự phù hợp với điều kiện thực tế của xe tải trong các trạng thái làm việc đặc trưng như quay vòng, phanh, kết hợp cả hai trạng thái. Mô hình cũng xét đến các yếu tố ảnh hưởng khác như biên dạng đường, các ngoại lực tác dụng khác.
LV (nguồn: HN KH&CN ĐH Bách khoa TP.HCM lần 13)

Các tin khác: